Warning: Illegal string offset 'pricingtable1' in /customers/2/5/d/aspuddensstad.se/httpd.www/wp-content/plugins/megatron-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 1140 Warning: Illegal string offset 'pricingtable2' in /customers/2/5/d/aspuddensstad.se/httpd.www/wp-content/plugins/megatron-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 1140 MILJÖ – Aspuddens Städservice

Enter your keyword

MILJÖ

Page subtitle for all the pages

Vi tar miljöansvar

Aspuddens Städservice  bygger på ledorden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De ska tillsammans göra att vi levererar tjänster till kunden med hög kvalitet med miljövänliga metoder utförda av friska, engagerade och nöjda medarbetare. Vi kontrollerar detta genom avvikelsehantering, enkäter, kvalitetsuppföljning, miljöutredningar, kund- och personalmöten med mera. Förbättringsplaner och översikter implementeras och kommuniceras på alla nivåer i företaget.

Så tar vi hänsyn till miljöaspekten i den dagliga verksamheten:

  • Vi ställer höga krav på leverantörer både vad gäller rutiner för leveranser samt att leverantören alltid minst kan erbjuda ett alternativt som minst är godkänt av ”kemikaliesvepet i Göteborg”.
  • Vår personal utbildas internt i vår policy att utmärka oss i branschen både inom kvalitets och miljöhänsyn. Vårt motto är att ge kunden det bästa inom ramen för det som beställts.
  • Vår personal är alltid informerad om risker med kemikalier och blir tydligt informerade i hur avfall av olika slag skall behandlas på respektive arbetsplats, allt enligt beställarens föreskrifter.
  • Vår kontakt med myndigheter genomsyras av att vi alltid ser till att vara informerade om de eventuella tillstånd som behövs för vår verksamhet.
  • Att kvalitets och miljöplan efterlevs säkerställs genom regelbunden internkontroll samt kontinuerliga samtal mellan beställare – företagsledning och personal.
  • Ambitionen på sikt är att miljöcertifiera hela verksamheten enligt ISO 14001:2004.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på frågor om vårt miljö- och kvalitetsarbete. Kontakta oss på 08 – 6000 330 så berättar vi mer!